ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
 
Str. Principala, nr. 111, cod postal 827125; tel: 0240541539; fax: 0240541539; e-mail: primariavacareni@yahoo.com       

harta site: Descriere >>> Relief, Climă, Faună

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Cadrul natural al comunei Văcăreni    

Relief       

   Relieful comunei Văcăreni este careacterizat de asocierea a trei subunităţi morfostructurale bine diferenţiate-Lunca Dunării, Munţii Măcin şi Podişul Niculiţelului care se înscriu în limitele de altitudine 0-300 m . Relieful Localităţii Văcăreni se dezvoltă în majoritate pe glaciuni de versant si parţial chiar pe depozitele mai înalte ale Luncii Dunăriii şi resturi de terase inferioare ale Dunării. Poziţionare localităţii Văcăreni este la cca 7 km Nord-Vest de localitatea Luncaviţa pe platforma Dealul Mare, Vârful Văcăreni, latura Nordica a localităţii se învecinează cu Lunca Dunării. 

    Suprafaţa de teren a localităţii nu prezintă denivelări accentuate, iar panta general este de Sud spre Nord şi este străbătută de Valea lui Lazăr şi Valea cu Peri. Factorii care duc la modelarea actuală sunt : roca, panta, elementele climatice, vegetaţia şi activităţile social-economice. Pe teritoriul comunei se întâlnesc următoarele procese : şiroire, torenţialitate. Şiroirea- este procesul de concentrare a apei din precipitaţii pe trasee liniare în lungul versanţilor , sub forma unor firicele sau şuviţe în procesul de concentrare a apei din precipitaţii pe trasee liniare în lungul versanţilor, sub forma unor firicele sau şuviţe de apă, creând şănţuleţe de diferite mărimi: rigole, ravene. Rigole- forme primare foarte instabile , fiind astupate după ploaie. 

   Cele mai multe rigole apar pe poteci , în păduri( acolo unde au fot extraşi buştenii). Ravenele – forme evoluate de şiroire mai stabile care afectează atât depozitul de alterare cât şi roca. În loeesuri şi depozite loessoide evoluţia ravenei este înlesnită şi de sufoziunea bazei versantului şi de prăbuşiri. Talvegul ravenei în zona comunei se prezintă de cele mai ulte ori sub formă adâncită dar uneori poate fi plat sau rotund. Ravenele sunt specifice obârşiilor unor văi din bazinul pârârului Luncaviţa dar şi a altor văi torenţiale. Tornţialitatea reprezintă acţiunea directă şi complexă a apelor ce rezultă din ploi şi topirea zăpezilor, procesul care stă la bază este şiroirea a cărei intensitate şi suprafaţă de acţiune este mult mai mare. Torentul execută trei acţiuni: eroziune, transport, acumulare creâand un organism torenţial. În perimetrul comunei , torenţii apar mai ales pe versanţii cu pante mai mari, lipsiţi de vegetaţie. Conul de dejecţie este partea finală a torentului. Procesele fluviale- se desfăşoară în arealul albiei minore şi deasupra malurilor şi sunt cele de eroziune, transport, acumulare.


Relieful comunei Văcăreni, judeţul Tulcea


p1-  admin, 06-03-2012   


    

Clima       
Climatul este predominant cel continental excesiv caracterizat printr-un regim termic diferentiat între cele 2 anotimpuri extreme, amplitudinile anuale fiind foarte mari.Verile de regulă sunt caniculare în timp ce iernile sunt însoţite de geruri puternice ţi persistente, generate de Crivăţ ce se resimte mai ales în tronsonul nord-vestic. În ciuda climatului care favorizează dezvoltarea unei vegetaţii forestiere, aceasta lipseşte din zonă, ca de altfel din întreaga zonă a Munţilor Măcinului. Comuna Văcăreni aparţine sectorului cu climă caldă (ţinutul climatic al Podişului Dobrogei). Temperatura aerului este slab diferenţiată, mediile anuale fiind cuprinse între 10-11 grade Celsius. Repartiţia temperaturilor medii este, în general, specifică climei dobrogene. Temperatura medie anuală este 11º C, cu luna cea mai friguroasă ianuarie -8ºC.iar cea mai călduroasă iulie. Temperaturile medii pentru luna februarie nu coboară sub minim 2ºC,temperatura medie în luna iulie-august depăşeşte 22ºC.Iernile sunt blânde, iar verile sunt călduroase; de altfel, temperatura medie pe anotimpuri indică o valoare de -1ºC iarna şi vara 22ºC.Temperatura medie anuală este de 11ºC .
Temperatura maximă medie anuală ajunge la 16ºC, cu maxime in iulie şi august de peste 28ºC iar în ianuarie –februarie de peste 2ºC. Temperatura maximă absolută a înregistrat 39ºC. Numărul zilelor fără îngheţ este în jur de 200. Anual se însumează , în medie, 20-30 zile tropicale. Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare ajunge la 29,3 iar al zilelor cu strat de zăpadă la 32,5. Îngheţul se produce în 85 de zile grupate în jurul lunilor ianuarie şi februarie Valorile radiaţiei solare depind de durata de strălucire a soarelui şi de caracteristicile suprafeţei active. Radiaţia solară globală este de 125 kcal/cm²/an. Această valoare corespunde unei durate de strălucire a soarelui de 2200-2500 ori/an. (vezi anexa Vremea la Văcăreni). Precipitaţiile atmosferice înregistrează valori reduse, cantităţile medii anuale oscilând între 400-500 mm.


p2-  admin, 06-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Vacareni - Toate drepturile rezervate