ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
 
Str. Principala, nr. 111, cod postal 827125; tel: 0240541539; fax: 0240541539; e-mail: primariavacareni@yahoo.com       

harta site: Administrație >>> Viceprimar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Viceprimarul Comunei VACARENI, dl MANOLACHI GICĂ


MANOLACHI GICĂ, 50 de ani


Profesia de baza: inginer mecanic
Nivelul studiilor: Licenţă
(Universitatea Dunărea de Jos Galați)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Văcăreni, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017
>>> martie 2018
>>> septembrie 2017


   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 16-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 17-10-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 31-05-2018 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 08-01-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 18-02-2015 - Plăţi restante;>>>Plan de aparare impotriva inundatiilor 2014-2017 UAT Vacareni, judetul Tulcea

       
   Unul dintre obiectivele dezvoltării comunitare durabile îl reprezintă dezvoltarea socială. Într-o succintă caracterzare/definire, dezvoltarea socială este, de fapt, un proces de schimbare socială planificată, destinată să promoveze bunăstarea locuitorilor comunităţii. În cadrul resurselor de muncă se disting mai multe segmente: a)Populaţia activă – persoane apte de muncă, situate într-un anumit cadru de vârstă, care pot furniza forţa de muncă necesară procesului productiv. În cazul comunei o populaţie activă de 1800 de persoane; P.activa=Din total populatie se scade populatia inactiva(elevi,prescolari,pensionari,pers.cu handicap si dizabilitati.) b) Populaţia ocupată – cei care participă la procesul productiv sau activităţi colaterale lui (populaţia ocupată a comunei este de aproximativ 1000 angajaţi, agricultori, persoane fizice autorizate, etc., care îşi desfăşă activitatea pe teritoriul comunei). c)Populaţia şomeră – neocupată, este de aproximativ 800. persoane – care deşi este aptă de muncă, ramâne în afara pieţei muncii. Acest şomaj determinat de dezechilibre economice poate conduce la un şomaj cronic, cu efecte negative asupra pieţei muncii şi cu pierdere de resurse umane, datorită neutilizării lor. d)Populatia inactiva- elevi,prescolari,pensionari,pers.cu handicap si dizabilitati Din punct de vedere al specificului pieţei forţei de muncă, în comuna constatăm următoarele: - piaţa muncii este una dezechilibrată, având în vedere situaţia economică la nivel naţional, care a afectat şi locuitorii comunei ceea ce a dus la numerose disponibilizări şi un nivelul scăzut al cererii de forţă de muncă; - un număr scăzut de agenţi economici; - un grad redus al ratei ocupării, populaţia ocupată din total populaţie activă fiind redusă; - un număr redus de locuri de muncă ofertate; - o lipsă de investiţii în sectorul privat; - o migraţie a forţei de muncă active şi calificate spre alte zone ale judeţului sau în afara ţării;cati lucreaza in strainatate - spirit antreprenorial scăzut; - lipsa de oportunităţi privind integrarea pe piaţa muncii, în special privind grupurile dezavantajate: femei, tineri absolvenţi, rromi. Sub aspectul acestor tendinţe avem de a face, în comuna cu o situaţie a pieţei muncii care determină negativ dezvoltarea economică şi care nu beneficiază de o intervenţie atât de natură economică cât şi educaţională în vederea îmbunătăţirii acestei situaţii.


p1-  admin, 06-03-2012   

 

HOTĂRÂREA NR. 3/31.01.2013    

Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2013       
Nr.crt Denumirea lucrării Operaţiuni /faze de lucru Responsabil
1. Întreţinerea drumurilor comunale Plombări cu piatră sau material provenit din decolmatări Îndepărtarea vegetaţiei spontane de pe marginea drumurilor Văruirea arborilor aflaţi în domeniul public Viceprimar
2. Salubrizare spaţii publice Colectarea selectivă a deşeurilor Golire europubele Viceprimar
3. Igienizare cămin cultural Spălat pardoseli Spălat geamuri Viceprimar
4. întreţinere poduri şi podeţe Decolmatat Viceprimar
5. Întreţinerea puţurilor şi rezervoarelor de apă, a zonelor de securitate şi a fântânilor publice Văruirea căminelor aferente puţurilor, a rezervoarelor de apă şi a fântânilor publice
Spălarea rezervoarelor de apă, igienizarea reţelei de distribuţie
Igienizarea zonelor de securitate
Tratarea apei din rezervoarele de apă şi din fântânile publice
Viceprimar
6. Întreţinerea parc Îndepărtarea vegetaţiei spontane Plantat flori Văruit copaci Viceprimar
7. Deszăpezire Lopătat zăpada centru civic
Spargerea manuală a gheţii în zonele cu circulaţie intensă Împrăştiat material antiderapant
Viceprimar
8. Pregătit lemne foc Spart lemne foc Aranjat lemne în magazie Viceprimar


p2-  admin, 07-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Vacareni - Toate drepturile rezervate