ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
 
Str. Principala, nr. 111, cod postal 827125; tel: 0240541539; fax: 0240541539; e-mail: primariavacareni@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Comuna Vacareni: Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora 2012 2 Topa Ion Secretar 133400520010-04-2012
2 Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora 2011 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133365960006-04-2012
3 Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133365960006-04-2012
4 Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora 2012 4 Topa Ion Secretar 133400520010-04-2012
5 Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora 2012 6 Topa Ion Secretar 134143560005-07-2012
6 HOTĂRÂREA NR. 15/26.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul III – 2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
7 Bugetul rectificat pe trim III 2012 (30.7.2012) 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136174320025-02-2013
8 Bugetul rectificat pe trim III 2012 (9.10.2012) 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136174320025-02-2013
9 Hotararea nr 11 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vacareni pentru anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136666440023-04-2013
10 Hotararea nr. 21 din 18 iulie 2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vacareni pe trimestrul III 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137841480006-09-2013


Primarul Comunei VACARENI, dl STOICA ȘTEFAN


STOICA ȘTEFAN, 56 de ani


Profesia de baza: Jurist
Nivelul studiilor: Postuniversitar
(Universitatea Dunărea de Jos Galați)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Văcăreni, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017
>>> martie 2018
>>> septembrie 2017


   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:

Anunţuri achiziţie

  •  - Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare - Asociaţia Intercomunitară -DEZVOLTAREA DURABILĂ A SERVICIILOR DE APĂ ŞI CANALIZARE DIN JUDEŢUL TULCEA-;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 16-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 17-10-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 31-05-2018 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 08-01-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 18-02-2015 - Plăţi restante;>>>Plan de aparare impotriva inundatiilor 2014-2017 UAT Vacareni, judetul Tulcea 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Vacareni - Toate drepturile rezervate